Counter Strike wiaderko.com

Wyszukiwarka

  • W portalu zarejestrowanych użytkowników: 76274
  • Online: 0
  • Gości: 0
  • Zalogowanych: 0

Komendy dla gracza

avatar - el_polaco

autor: el_polaco

data: 16.03.2007r, godz.: 13:44

+attack - pierwszy tryb broni (strzał)
+attack2 - drugi tryb broni (zoom, załołenie tłumika itp.)
+back - poruszanie do tyłu
+duck - kucanie
+forward - poruszanie do przodu
+jump - skakanie
+left - obracanie w lewo
+mlook - umozliwia rozglądanie się za pomocą myszki
+moveleft - poruszanie w lewo
+moveright - poruszanie w prawo
+reload - przeładowanie trzymanej broni
+right - obracanie w prawo
+showscores - pokazuje wyniki graczy i pingi
+speed - chodzenie (niesłyszalne kroki)
+use - użycie (np. przycisk, drzwi, zakładnik )
Alias - [nazwa] "[kom1]" "[kom2]" umożliwia przypisanie kilku komend jednemu klawiszowi
adjust_crosshair - zmienia kolor celownika
bgmvolume - wlacza(1) / wylacza(0) muzykę CD-Audio
bind - [klawisz>] [komenda] przypisuje [klawiszowi] [komendę] (może być też alias)
buy - otwiera menu kupowania
buyammo1 - kupuje 1 magazynek do broni głównej (karabiny, snajpy, shotguny itp.)
buyammo2 - buyammo2 kupuje 1 magazynek do broni drugiej (pistolety)
buyequip - otwiera menu kupowania ekwipunku
chooseteam - wyświetla menu umożliwiające zmianę drużyny
con_color - R G B ustawia kolor napisów w konsoli i grze (czerwony-zielony-niebieski)
cl_allowdownload - włącza(1) / wyłącza(0) ściąganie map, modeli i decalsów podczas łączenia z serwerem
cl_anglespeedkey - 0.670 ustawia szybkość, z jaką klawisze kierunkowe zmieniają kąt widzenia
cl_bob - 0.01 ustawia ilość wyświetlanych "drgań" (nie wiem jak to nazwać ) podczas biegu gracza
cl_bobup - 0.5 ustawia częstotliwość "drgań" podczas biegu gracza
cl_bobcycle - 0.8 ustawia ilosc wyświetlanych "drgań" podczas biegu gracza
cl_backspeed - 400 ustawia wsteczną prędkość gracza
cl_corpsestay - ustawia czas w sekundach, po ktorym ciala niezywych graczy znikaja
cl_download_ingame - włącza(1) / wyłącza(0) ściąganie modeli i decalsów podczas gry
cl_forwardspeed - 400 ustawia prędkość gracza
cl_himodels - włącza(1) / wyłącza(0) modele graczy wyższej jakości
cl_messages - pokazuje wiadomości serwera
cl_minmodels - powoduje wyświetlanie minimalnej liczby modeli (leet.mdl dla T, GIGN.mdl i VIP.mdl dla CT)
cl_observercrosshair - włącza(1) / wyłącza(0) celownik w trybie obserwatora
cl_showfps - włącza(1) / wyłącza(0) wyświetlanie informacji o klatkach na sekundę (fps)
cl_skyname - ustawia wzór nieba (np.: cl_skyname desert)
cl_movespeedkey - 0.3 ustawia szybkość poruszania przy użyciu klawiatury
cl_pitchdown - ustawia maksymalny kąt patrzenia w dół
cl_pitchup - ustawia maksymalny kąt patrzenia w górę
cl_righthand - włącza(1) / wyłącza(0) widok broni w prawej ręce
cl_timeout - 305 ustawia czas nieaktywności, po ktorym klient traci połączenie (przy łaczeniu do serwera)
_cl_autowepswitch - włącza(1) / wyłącza(0) automatyczną zmianę na lepszą broń po jej podniesieniu
disconnect - rozłącza z serwerem
drawradar - pokazuje radar
drop - upuszcza trzymaną broń
echo "message" - wyświetla wiadomość w konsoli
enableconsole - umożliwia wyświetlanie konsoli
escape - anuluje wybór, wychodzi z menu gry
exec - otwiera pliki *.cfg lub *.rc
exit - wychodzi z gry
fakelag 0 - symuluje lagi, im większa wartość tym większe lagi
fakeloss 0 - symuluje loss, im większa wartość tym większy loss
fastsprites - ustawia gęstość/jakość dymu - 0/1/2/3 - domyślne - 2
fps_lan - ustawia maxymalną ilość fps podczas gry onLAN
fps_modem - ustawia maxymalną ilość fps podczas gry onLINE
fps_single - usatwia maxymalną ilość fps podczas gry na singleplayer
fullinfo - pokazuje informacje o uzytkowniku
fullserverinfo - pokazuje informacje o serwerze
gamma - ustawia poziom gammy - 1/2/3
gl_dither - włącza(1) / wyłącza(0) "dygotanie"
gl_flipmatrix - włącza(1) / wyłącza(0) specjalną poprawkę celownika, gdy uzywany jest 3DNow! 3Dfx MiniGL
gl_keeptjunctions - włącza(1) / wyłącza(0) wyświetlanie zalamań między teksturami
gl_max_size - 256 ustawia maksymalny rozmiar tekstur
gl_monolights - włącza(1) / wyłącza(0) jednolite źródło światła bez cieni (działa tylko z OpenGL)
gl_overbright - włącza(1) / wyłącza(0) tryb maksymalnej jasności
gl_picmip - ustawia jakość renderowania im wyższa wartość tym szybsza gra ale stanowczo gorsza jakość
cl_playermip - ustawia jakość renderowania modeli graczy - im wyższa wartość tym szybsza gra ale gorsza jakość modeli
gl_polyoffset - ustawia wyrównywanie wielokatow
gl_smoothmodels - ustawia wygładzanie modeli - 1-włączony; 0-wyłączony
gl_spriteblend - włącza(1) / wyłącza(0) mieszanie (łączenie) sprite'ów
gl_texturemode ustawia tryb renderowania (w porządku od najgorszego do najlepszego)
gl_zmax 4096 - ustawia maxymalny rozmiar 'Z-Buffer'
graphheight 64 - ustawia wysokosc "net_graph 1/2/3"
hideconsole - ukrywa konsole
hisound - włącza(1) / wyłącza(0) dźwięk wysokiej jakosci (1 - 22kHz, 0 - 11kHz)
hud_deathnotice_time - 6 ustawia jak długo wiadomość o śmierci widoczna będzie na ekranie
hud_fastswitch - włącza(1) / wyłącza(0) szybkie przełączanie broni
hud_saytext_time - ustawia jak długo wiadomosci tekstowe (chat) widoczne będą na ekranie
max_shells - ustawia maksymalną liczbę łusek naboi wyświetlanych w jednym momencie
max_smokepuffs - ustawia maksymalną liczbę dymków wyświetlanych w jednym momencie
menuselect - wybiera daną rzecz z menu
messagemode - wyświetla wszystkim graczom na serwerze
messagemode2 - wyświetla jedynie graczom z twojej drużyny
motd - wyświetla "Wiadomość Dnia" (motd.txt serwera)
mp_autoteambalance - włącza(1) / wyłącza(0) automatyczne wyrównywanie graczy w drużynie
mp_buytime - ustawia czas w minutach, w czasie którego gracze mogą kupować
mp_c4timer - ustawia czas w sekundach, po którym bomba wybucha
mp_footsteps - włącza(1) / wyłącza(0) dźwięki kroków graczy
mp_friendlyfire - włącza(1) / wyłącza(0) odnoszenie obrazen od strzałów partnera z drużyny
mp_hostagepenalty - ustawia liczbę zakładników, których można zabić, zanim gracz zostanie wykopany
mp_limitteams - ustawia dopuszczalną różnicę liczby graczy między drużynami
mp_logmessages - umożliwia zapisywanie wiadomości z chatu do osobnego pliku
mp_maxrounds - ustawia liczbę rund między zmianą map
mp_roundtime - ustawia czas rundy w minutach
mp_startmoney - ustawia liczbę pieniędzy dostępnych na początku gry
mp_timelimit - ustawia czas w minutach między zmianą map
mp_tkpunish - włącza(1) / wyłącza(0) karanie teamkillerow na początku następnej rundy (śmierć )
mp_winlimit - ustawia liczbę zwycięstw, po których nastąpi zmianą mapy
net_graph - włącza / ustawia graficzną formę informacji o połączeniu z serwerem
net_graphpos - ustawia miejsce wyświetlania net_graph
net_graphwidth - ustawia odległość wyświetlania net_graph od prawego marginesu ekranu
net_scale - ustawia skalę wyswietania net_graph 2
impulse 100 - włącza / wyłącza latarkę
impulse 201 - spray'uje logo gracza
invnext - wybiera nastepną dostepną broń
invprev - wybiera poprzednią dostepną broń
kick - wykopuje z serwera
kill - powoduje samobójstwo gracza
maxplayers - ustawia maksymalną liczbę graczy mogących grać na serwerze
map - zmienia mapę na serwerze i rozłącza połączonych graczy
pausable - wlacza(1) / wyłącza(0) możliwość zatrzymania gry przez klienta
pause - zatrzymuje grę
ping - wyświetla pingi wszystkich graczy
playdemo - rozpoczyna odgrywanie dema z (opcjonalnie; 1 - normalna)
quit - wychodzi z gry bez potwierdzania
r_decals 250 - maksymalna ilość detali
r_drawviewmodel - włącza(1) / wyłącza(0) widok modelu broni
r_dynamic - włącza(1) / wyłącza(0) dynamiczne oświetlenie
r_fullbright - włącza(1) / wyłącza(0) maksymalną jasność (tylko dla gier lokalnych - LAN)
r_mirroralpha - włącza(1) / wyłącza(0) refleksyjne (odbijające, odblaskowe) tekstury
rate - ustawia częstoliwość wymiany danych gracza z serwerem
radio1 - otwiera menu komend radiowych - radio1
radio2 - otwiera menu komend radiowych - radio2
radio3 - otwiera menu komend radiowych r11; radio3
rcon_password - ustawia rcon
rcon - wywołuje na serwerze (wcześniej należy podać rcon_password)
reconnect - ponownie łączy z aktualnym serwerem
record ropoczyna nagrywanie dema .dem i zapisuje je do Half-Life/cstrike/.dem
reload - przeładowuje aktualną mapę
restart - restartuje serwer i czyści listę graczy
retry - próbuje połączyc się z serwerem do 4 razy
s_a3d - ustawia "A3D support" wyłacza(0)/włącza(1)
s_eax - ustawia "EAX support" wyłacza(0)/ włącza (1)
s_enable_a3d>- ustawia "A3D support" wyłacza(0)/ włącza (1)
scr_conspeed ustawia szybkość wysuwania się konsoli
setinfo dm włącza(1) / wyłącza(0) info o mapie
setinfo _vgui_menus włącza(1) / wyłącza(0) tekstowe menu kupowania (0 - graficzne, z obrazkami )
setinfo lefthand włącza(1) / wyłącza(0) wyświetlanie broni w lewej ręce
setinfo _ah włącza(1) / wyłącza(0) auto helpa
shutdownserver kończy działanie serwera
sizedown zmniejsza rozmiar ekranu
sizeup powiększa rozmiar ekranu
slot1 wybiera 1 broń (karabiny, snajpy, shotguny itp.)
slot2 wybiera 2 broń (pistolety)
slot3 wybiera 3 broń (nóż)
slot4 wybiera 4 broń (granaty)
slot5 wybiera 5 broń (bomba)
slot6 wybiera 6 broń
slot7 wybiera 7 broń
slot8 wybiera 8 broń
slot9 wybiera 9 broń
slot10 wybiera 10 broń (trzeba to wszystko zbindowac, aby mieć możliwość poruszania się po menu)
snapshotzapisuje screenshot'a (zrzut ekranu)
stop zatrzymuje nagrywanie dema
stopdemo zatrzymuje odgrywanie dema
sv_gravity ustawia poziom grawitacji
sv_friction ustawia tarcie podłoża
sv_maxrate ustawia maksymalną częstotliwość wymiany danych z klientem na serwerze
sv_skyname ustawia teksturę nieba
sensitivity ustawia czułość myszki
timeleft pokazuje czas pozostały do zmiany mapy
toggleconsole włącza / wyłącza ekran konsoli
unbind usuwa przypisanie
unbindall usuwa wszystkie przypisania klawiszy
vclear czyści historię konsoli
version wyświetla wersję build'a i datę jego instalacji
volume - ustawia głośność gry
weapon_ak47 wybiera bron AK-47 (jeśli ją posiadasz)
weapon_aug wybiera bron Steyr Aug (jeśli ją posiadasz)
weapon_awp wybiera bron Arctic Warfare/Magnum (jeśli ją posiadasz)
weapon_g3sg1 wybiera bron G3SG1 (jeśli ją posiadasz)
weapon_m249 wybiera bron M249 para (jeśli ją posiadasz)
weapon_m4a1 wybiera bron Colt M4A1 (jeśli ją posiadasz)
weapon_m3 wybiera bron Bennelli M3 (jeśli ją posiadasz)
weapon_mac10 wybiera bron Ingram MAC 10 (jeśli ją posiadasz)
weapon_mp5navy wybiera bron MP5 Navy (jeśli ją posiadasz)
weapon_p90 wybiera bron Fabrique Nationale P90 (jeśli ją posiadasz)
weapon_scout wybiera bron Steyr Scout (jeśli ją posiadasz)
weapon_sg552 wybiera bron Sig SG552 Commando (jeśli ją posiadasz)
weapon_sg550 wybiera bron Sig SG550 Commando (jeśli ją posiadasz)
weapon_ump45 wybiera bron H&H UMP .45 (jeśli ją posiadasz)
weapon_tmp wybiera bron Steyr Tactical Machine Pistol (jeśli ją posiadasz)
weapon_xm1014 wybiera bron Bennelli XM1014 (jeśli ją posiadasz)
weapon_deagle wybiera bron Desert Eagle (jeśli ją posiadasz)
weapon_usp wybiera bron H&K USP Tactical .45 (jeśli ją posiadasz)
weapon_glock18 wybiera bron Glock18 (jeśli ją posiadasz)
weapon_p228 wybiera bron SIG P228 (jeśli ją posiadasz)
weapon_elite wybiera bron Dual Berettas (jeśli ją posiadasz)
weapon_fiveseven wybiera bron Fabrique Nationale 57 (jeśli ją posiadasz)
weapon_knife wybiera nóż
weapon_hegrenade wybiera Granat Wybuchowy HE (jeśli go posiadasz)
weapon_flashbang wybiera Granat Oslepiajacy FB (jeśli go posiadasz)
weapon_smokegrenade wybiera Granat Dymny SG (jeśli go posiadasz)
weapon_c4 wybiera wybiera bombe (jesli ją posiadasz)
zoom_sensitivity_ratio ustawia czułość myszki podczas używania zoom'a

Tagi artykułu: komendy gracza gra komend

avatar - el_polaco

autor: el_polaco

data: 16.03.2007r, godz.: 13:44


Muszisz być zalogowany aby komentować artykuły

Counter Strike RSS

Bądź na bieżąco !